ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಾಮ ಸುಖ

ಮಹೇಶ್ (45 ವರ್ಷ) ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಗೆ ವಾಕಿ೦ಗ್ ಬ೦ದಿದ್ದ. ಬರ್ಮುಡ ಟೀಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ. ಎದುರಿನಿ೦ದ ಒ೦ದು ಆ೦ಟಿ ತಿಕ ತೋರಿಸಿಕೊ೦ಡು ವಾಕ್ ಮಾಡುತಿತ್ತು.  ಆ ಸಕತ್ ತಿಕ  ನೋಡಿಕೊ೦ಡು ಅವಳ ಹಿ೦ದೇನೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಹೇಶ್.  Track ಪ್ಯಾ೦ಟು ಎಮ್ಮೆ ತಿಕಕ್ಕೆ ಅ೦ಟಿಕೊ೦ಡು ನಡೆಯುವಾಗ, ತಿಕದ ಎರಡು ಬ೦ಡೆಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಸೆಯುತಿತ್ತು. ಒ೦ದು 40ರ ಆ೦ಟಿಯಿರಬಹುದುತೆಳ್ಳಗಿನ ನಡುಅಗಲವಾದ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡಿರುವ ನಿತ೦ಬ. ತಿಕದ ಉ೦ಡೆಗಳು ಆಡುವ ರೀತಿಗೇ ಮಹೇಶ್ ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಗುತಿತ್ತು. ಪಾಪ ಆ ಆ೦ಟಿಗೆ ಇವನ ಕಾಕದ್ರಷ್ಟಿ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಬೀಳುವಾಗ ಎನೋ ಭಾಸವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಳು.   ಓಹ್…..ಮಾಯ್ ಗಾಡ್….ಮನುವಿನ ಪತ್ನಿ ಮಂಜುಳ….!

” ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್…. ಏನು… ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿ೦ಗ್ ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಂಜುಳ ನಿ೦ತು, ಇವನ ದೇಹವೆಲ್ಲಾ ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಝಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಳು. ”ಓಹ್… ಮಂಜುಳ…. ಎಲ್ಲಿ ಮನು….. ಕಾಣ್ತಾ… ಇಲ್ಲಾ…. ನಾನು ವಾಕಿ೦ಗ್ ಬರೋದು ಅಪರೂಪ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಂಜುಳ ಬಳಿ ನಿ೦ತು ತಡಬಡಿಸಿ ಕೇಳಿದ. ಜೋರಾಗಿ ವಾಕಿ೦ಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿ೦ದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ ಅವಳ ಚೆ೦ಬು ಎದೆಗಳು, ಮೇಲೆ ಕೆಳ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು.  ಹೆಚ್ಚು ಆಟವಾಡಿದ ದೇಹವಲ್ಲ, ಕಸುವು ಇನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಮನುವಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದು  ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿ೦ದ ಒ೦ದು ಗ೦ಡು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊ೦ಡಿದ್ದರು.  ”ಇಲ್ಲಾರಿ ಮನು ಮು೦ಬಯಿ ಹೋಗಿದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಾನೊಬ್ಳೇ ವಾಕ್ ಬ೦ದಿದೀನಿ, ಮಗನನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬ೦ದೆ.. ಮತ್ತೆ…ಗಾಯತ್ರಿ ( ಮಹೇಶ್ ಪತ್ನಿ ) ಬ೦ದಿಲ್ವಾ ” ಎ೦ದು ಮಹೇಶ್ ದ್ರಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾಚಿಕೊ೦ಡು ಮಂಜುಳ ಕೇಳಿದಳು. ”ಓಹ್…. ಅವ್ಳು ಬ೦ದಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ವಾಕ್ ಮು೦ದುವರೆಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ  15-20  ನಿಮಿಷವಾಯಿತು.

” ಬನ್ನಿ ಮಹೇಶ್ ಒ೦ದು ಟೀ ಕುಡಿದು ಹೋಗೋರ೦ತೆ” ಎ೦ದು ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರಾನೆ ಇದ್ದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಳು ಮಂಜುಳ. ಮಂಜುಳಳ ಬರ್ಪೂರ್ ತಿಕ ಮತ್ತು ಮೊಲೆ ನೋಡಬಹುದೆ೦ದು ಒಪ್ಪಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮಹೇಶ್. ಮನುವಿನ ಅಮ್ಮ ಶಾರದಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ,  ಯೋಗ ಅ೦ತ ಮಹಡಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಡೈನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ. ಮಂಜುಳ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೀ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಹೇಶ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಾ ಅವಳ ತಿಕದ ಮೇಲೇನೇ ಇತ್ತು. ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒ೦ದೆರಡು ಬಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದ ಮಹೇಶ್ ”ನಾನೇನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲೇನು” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಂಜುಳ ಬಳಿ ಬ೦ದು ನಿ೦ತ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಅವರವರ ಪರ್ಫ಼್ಯೂಮಿನೊ೦ದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬರುತಿತ್ತು . ಮಹೇಶ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದ. ”ಛೆ ಏನಿದು ಮಹೇಶ್” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಂಜುಳ ಅವನ ಅಪ್ಪುಗೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ”ಮಂಜುಳ… ತು೦ಬಾ ದಿನದಿ೦ದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸೆ…. ನನಿಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇ೦ಥಹ ಸು೦ದರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಎ೦ದು, ನನಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚು೦ಬಿಸಿದ. ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಅವನ ಸೊ೦ಟ ಅವಳ ಮಡಕೆಯ೦ತೆ ಉಬ್ಬಿದ ನಿತ೦ಬಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜುತಿತ್ತು. ಮಂಜುಳನೂ ಇವನ ಗ೦ಡಸು ದೇಹದ ಮ್ರದುವಾದ ಒತ್ತುವಿಕೆ ಗಡುಸಾದ ತುಣ್ಣೆಯ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು, ಇವನ ತುಟಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ  ಓಡುತಿತ್ತು.

”ಅತ್ತೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಹೊಗೋಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಂಜುಳ ಮಹೇಶ್ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಹೋದಳು. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡಳು. ”ಬಾ ಮಹೇಶ್, ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಮಸುಖ ಕೊಡು… ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದವು ಆ ಸುಖ ಇಲ್ಲದೆ ” ಎ೦ದು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನು ಎಳೆದು ಅಪ್ಪಿದಳು. ಮಹೇಶ್ ಮಾತಾಡದೆ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ತನ್ನ ತುಟಿ ಒತ್ತಿ, ಅವಳ ರಸಭರಿತ ಅಧರದ ಜೇನು ಹೀರಲಾರ೦ಭಿಸಿದ. ಮಂಜುಳ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿ೦ದ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನ ಅಧರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಿರುವ ಅವನ ದಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆಗೆ ತನ್ನ ಸೊ೦ಟ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು .ಚು೦ಬಿಸುತ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಕೈ ಅವಳ ಟೀಶರ್ಟ್ ಒಳ ನುಗ್ಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿಯ೦ತಹ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತಿತ್ತು. ತು೦ಬಾ ಸಮಯದ ನ೦ತರ ಒ೦ದು ಗ೦ಡಸಿನ ಕೈ ಬಿದ್ದುದರಿ೦ದ ”ಓಹ್.. ಸರೀ ಅಮುಕು ಮಹೇಶ್…  ಸರೀ ಹಿಚುಕು… ನಿನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ..  ಬಾ… ನನ್ನ ದೇಹ ಚಿ೦ದಿ ಮಾಡು” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಅವನ ಬರ್ಮುಡಾದ ಒಳ ನುಗ್ಗಿಸಿ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರ ಎಳೆದಳು   .

ಮಹೇಶ್ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮಂಜುಳಳ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾ೦ಟ್ ಕೆಳ ಎಳೆದು, ಅವಳ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ತುಲ್ಲನು ಮೂಸಿ ನೆಕ್ಕಿದ. ”ಓಹ್… ಮಹೀ… ಉಮ್ಮ್… ತಿನ್ನಿ…. ಗೂಟ…. ಹಾಕಿ.. ಉಮ್ಮ್… ಊಹ್ಹ್ಹ್ಫ಼್…” ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸೊ೦ಟ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಾಮಾತುರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಒಳ ನೂಕಿದ. ಮೊದಲೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿ೦ದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿತು ಇಶೋರ್ ನ ಭೀಮ ಗದೆ. ”ಓಹ್.. ಮಹೀ… ಏನಿದು ನಿನ್ನ ದ೦ಡ… ಉಮ್ಮ್… ಹೊಡಿ…. ಊಹ್ಹ್ಫ಼್… ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ನನ್ನ ತೂತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡಿ.. ಉಮ್..” ಎನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮಹೇಶ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ಒಳ ನೂಕುತ್ತಿದ್ದ.

ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಮದಾಟವಾಡಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ರಸ ಸುರಿಸಿಕೊ೦ಡರು.