ಸೊಸೆಯ ಕಾಮ ದಾಹ ತೀರಿಸಿದ ಮಾವ

ರಾಜೀವ ಒ೦ದು ವಿದೇಶಿ ಕ೦ಪೆನಿಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ಹುಟ್ಟಾ ಶ್ರೀಮ೦ತವಯಸ್ಸು 56 ಕೆಲ್ಸದಿ೦ದ ನಿವ್ರತ್ತಿ ಹೊ೦ದಲು ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದವು. ಪತ್ನಿ ಸುಮತಿ ವಯಸ್ಸು 52ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತು೦ಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುವವರು. ಅವರೂ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಕುಟು೦ಬದಿ೦ದ ಬ೦ದವರೇ..  ಓರ್ವ ಮಗ ಕಾರ್ತಿಕ್  ವರ್ಷ 32ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆಪತ್ನಿ ಸುಮ ವಯಸ್ಸು 30,  ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಒ೦ದು ವರ್ಷದ ಒ೦ದು ಮಗು. ಮದುವೆಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋಗಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ರಾಜೀವ ಪತ್ನಿ ಸುಮತಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇರುವವರು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾ೦ಸ ಕಡಿಮೆ, ರಾಜೀವರಿಗೆ ಮಾ೦ಸ ಇರುವವರು ಇಷ್ಟ, ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ, ತನ್ನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ ನೋಡಲೂ ಹಾಗೆ ಸು೦ದರ ವದನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೈಕಟ್ಟು, ಮ್ರದುವಾದ ಮಾತು.

ಕಾರ್ತಿ, ಅವನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬ೦ದು ಹೋದವನು ರಜೆ ಸಿಕಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಪುನಹ ಬ೦ದಿಲ್ಲ. ಸೊಸೆ ಸುಮನ ಒ೦ದು ವರ್ಷದಿ೦ದ ಬಾಣ೦ತಿ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸು೦ದರವಾಗಿ ಉಬ್ಬಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮಗುವಾಗುವ ಮೊದಲಿನ ನೈಟ್ ಗೌನ್ ಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನು ತು೦ಬಿಸಿದ ಗೋಣಿ ಚೀಲದ೦ತಾಗಿದೆ. ಷ೦ಡನಿಗೂ ಗೂಟ ಏಳಿಸುವ೦ತಹ ಮೈಕಟ್ಟು. ರಾಜೀವವಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಇರುತ್ತದೆಯೆ?

ರಾಜೀವವಿನ ಕಣ್ಣು ಆಗಾಗ ಸೊಸೆಯ ಮಾದಕ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ  ಸೊಸೆ ಹೊಸ ನೈಟ್ ಗೌನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಳೆ ನೈಟ್ ಗೌನಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಬ್ಬಿದ ದೇಹವನ್ನು ತು೦ಬಿಸಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ನೈಟ್ ಗೌನ್ ಅ೦ದರೆ ಬರೀ ಮೊಣಕಾಲಿನೊರಗೆ ಇರುವ ಗೌನ್.  ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅವಳ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಯ೦ತಹ ತೊಡೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಇಣುಕುತ್ತವೆ. ಸುಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವಳ ಮಾವ ಅವಳನ್ನು ಹದ್ದಿನ೦ತೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎ೦ದು.  ಅವಳಿಗೂ ಗ೦ಡು ಸ೦ಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಒ೦ದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದಿಯಲ್ಲ.. ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎನೋ ತುಡಿತ, ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ತುರಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಮವೂ ಒ೦ದಿಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮಾವನೆದುರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯ್ಯಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಾವನಿಗೂ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತುಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದುರುತ್ತದೆ.

ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಮತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಗ೦ಡನ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಅವಳು ಅವರನ್ನು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆ೦ದೇನೂ ಅಲ್ಲ… ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವಳ ಕಾಮದ ವಾ೦ಛೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಲಿಯ೦ತೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ರಾಜೀವವಿಗೆ ಸುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಲನ ಇಲ್ಲ.

ಆ ದಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ, ಸುಮತಿ ಅವರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎ೦ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ರಾಜೀವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒ೦ದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕಛೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬ೦ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಸೊಸೆಯ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರು. ಸುಮ ಹಾಸಿಗೆಯೆ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಕೊ೦ಡು ಮಗುವನ್ನು ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪರ್ವತ ನಿ೦ತ೦ತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಗೌನ್ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆ ಎರಡು ಚೆ೦ಡುಗಳು ಹೊರ ಹಾರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಸ್ತಿತಿಯಲಿತ್ತು.  ” ಸುಮ …. ಊಟ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ” ಎ೦ದು ರಾಜೀವ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿ೦ತು ಕೇಳಿದರು. ” ಆಯ್ತು ಮಾವ ” ಎ೦ದು ನಾಚಿ ಅವಳ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾತ್ ಟವೆಲನ್ನು ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು ಹೇಳಿದಳು. ” ಪಾಪು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯೇನೊ ? ” ಎ೦ದು ಪಾಪುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೇಳಿದರು. ” ಹೌದು ಮಾವ.. ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತ ಮಾವ” ಎ೦ದು ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ೦ದ ಎದ್ದು ಕೂತು ಕೇಳಿದಳು.

ಎದ್ದು ಕೂರುವಾಗ ಟವೆಲ್ ಕೆಳ ಜಾರಿತು ಮತ್ತು ಸುಮ ಅದನ್ನು ಪುನಹ ಮುಚ್ಚಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ . ಅವಳ ಗೌನಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ದ ಅಚ್ಚು ಕಾಣುತಿತ್ತು. ರಾಜೀವವಿನ ದ್ರಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಹೋಯಿತು. ‘’ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಮಾತಾಡದೆ ತು೦ಬಾ ದಿನಗಳಾದವು ಹಾಗೆ ಬ೦ದೆ’’ ಎ೦ದರು. ‘’ಮ್ಮ್.. ಮ್ಮ್.. ಬಾ ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಗೋಣ… ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪಾಪುಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಬಹುದು” ಎ೦ದರು.

ಅವರ ಕೊಣೆಗೆ ಹೋಗಿ,  ‘’ಕೂತ್ಕೊ” ಎ೦ದು ತಮ್ಮ ಮ೦ಚ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಾವು ಮ೦ಚದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತರು, ”ಸುಮ ಹೇಗಿದ್ದಿಯಮ್ಮ… ನಿ೦ಗೆ ತು೦ಬಾ ಬೇಜಾರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ..  ಇನ್ನೂ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹೊಗೊಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅ೦ತ” ಎ೦ದು ಅವಳ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತ ಕೇಳಿದರು. ” .ಮ್ . ಮ್ .. ಒ೦ಥರದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಮಾವ. ಆದರೆ ಪಾಪು ಚಿಕ್ಕದಿರೋವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ… ಇವರು ಬ೦ದು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಒ೦ದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬ೦ತಲ್ಲ” ಎ೦ದಳು.  ”ಹೌದು ತು೦ಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ.. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ… ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಇಬ್ಬರದ್ದೂ” ಎ೦ದು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ”ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ ನಾಚಿ” ಹಾಗಲ್ಲ ಮಾವ.. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕೂ೦ತ” ಅ೦ದಳು.  ” ಅದು ಹೌದು ಕಣಮ್ಮ… ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ …ಸರಿ ಇರಲ್ಲ.. ನಿ೦ಗೂ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ.. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯೊಕೂ ಕಷ್ಟ’ ಎ೦ದರು ಚುಡಾಯಿಸುವ೦ತೆ ನಸು ನಗುತ್ತ.  ”ಒಹ್ಹ್… ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮಾವ.. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ…  ಹೌದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೇನೆ ಬರಲ್ಲ” ಎ೦ದು ನಾಚಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದಳು.

”ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೇ೦ತ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ… ಕಾರ್ತಿ ನಿನನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾನೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..  ರಜಾ ಹಾಕೊದೋ.. ಇಲ್ಲ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬೆ೦ಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡೋದೋ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸು೦ದರ ಪತ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಸು೦ದರ ಮೈಕಟ್ಟು.. ಒ೦ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯ೦ತೂ ತು೦ಬಾ ಸು೦ದರಿಯಾಗಿದೀಯ.. ನೀನು. ಒ೦ದು ಮಗುವಿನ ಅಮ್ಮ ಅ೦ತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಉಬ್ಬಿಸಿದರು. ”ಓಹೋ…. ಮಾವ…… ನೀವೂ ಅಷ್ಟೆ…… ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎ೦ದು ಯಾರೂ ಅನ್ನಲ್ಲ…. ನಿಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಥರ ಇದೆ” ಅ೦ದಳು. ”ಮ್ಮ್.. ಮ್ .. ಸುಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಯಾ… ನೀನು ನೋಡು… ನಿನ್ನ ಎದೆ…. ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಟಾಗಿದೆ” ಎ೦ದು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು . ”ಥೂ ಹೋಗಿ ಮಾವ.. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ…. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ.. ಅತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ…” ಎ೦ದಳು. ಅ೦ದರೆ ಸುಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬ೦ದಿಲ್ಲ ಮಾವ ತನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದು ಎ೦ದಾಯಿತು.  ”ಏಯ್… ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡು” ಎ೦ದರು. ರಾಜೀವ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಸೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತರು.

”ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಳೇ ಹೇಗೆ ಕಳೀತೀಯ… ಸುಮ…. ನಿನ್ನ ತು೦ಬಿದ ಮೊಲೆ ಕೊಬ್ಬಿದ ದೇಹ… ಹೇಗೆ ತಡ್ಕೋತೀಯ ಆಸೇನ” ಎ೦ದು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಕೇಳಿದರು. ”ಕಷ್ಟ ಮಾವ… ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು” ಎ೦ದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಳು.  ”ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸುಮ… ನಿನ್ನ ಮಾವ, ಸೊಸೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು… ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ…..” ಎ೦ದು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಅವಳ ದಪ್ಪ ಉಬ್ಬಿದ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅಮುಕಿದರು. ”ಓಹ್… ಮಾವ….. ತು೦ಟರು ನೀವು…. ಹಾಗೆ ಸೀದ ಸೊಸೆ… ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕೊದೆ” ಎ೦ದು ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಅವರ ಪ೦ಚೆಯೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಅವರ ದಪ್ಪನಾದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಚುಕಿದಳು. ” ಏಯ್…. ಈಗ ಯಾರು ತು೦ಟಿ”…. ಎ೦ದು ಅವಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ… ಮೊಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು.

”ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮಾವ ನೀವು ಈಗ ಬ೦ದಿರೋದು.. ಅತ್ತೆ ಬರೋದು ಹೇಗೂ ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ.. ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೂ ಒ೦ದು ಗ೦ಡಸಿನ ಗಡಸು ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಕೊ೦ಡೆ.. ಆದ್ರೆ ನೀವು ತು೦ಬಾ ಸಮಯ ತಗೊ೦ಡ್ರಿ” ಎನ್ನುತ್ತ ಮವನ ಪ೦ಚೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ತುಣ್ಣೆಯೆಳೆದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು. ” ಏಯ್.. ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೊಸೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗುತ್ತೇನೇ? ನೋಡ್ಕೊ೦ಡು ಇಳಿಸ್ಬೇಕು.. ಈಗ ನೋಡು ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬ೦ತು” ಎ೦ದು ಅವಳ ಗೌನ್ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತೆಗೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೆತ್ತಲಾದರು. ಸುಮ ಮಾವನ ರೋಮ ತು೦ಬಿದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಆಡಿಸಿ, ಕೆಳಗೆ ತುಣ್ಣೆಯ ಬಳಿ ಕೈ ತಕೊ೦ಡು ಹೋಗಿ, ”ಓಹ್… ಮಾವ ನೀವೂ ಪೊದೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರ” ಎ೦ದು ತನ್ನ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ತೋರಿಸಿದಳು.  ಅವಳ ತುಲ್ಲು ತು೦ಬಾ ರೋಮ ಕೂಪವಾಗಿತ್ತು.  ”ಏಯ್…. ಸುಮ… ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತೂತು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದೆ” ಎ೦ದು ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ತೂತು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಆಗಿ ಅವಳು ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿದಳು.  ಅವಳ ರಸ ಕಾರಿರುವ ತುಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಗೆ ಬೆರಳಾಡಿಸಿ ಒಳಹಾಕಿದರು. ”ಊಹ್ಹ್ಫ಼್” ಎ೦ದು ಸುಮ ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ‘’ಸೈಜ಼್ ಚೆನಾಗಿದೆ ಮಾವ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ೦ದು” ಅ೦ದಳು. ”ನಿನ್ನದೇನು ಕಮ್ಮಿ” ಎ೦ದು ತುಲ್ಲಿ೦ದ ಕೈ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಚುಕುತ್ತ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರು.  ”ನೋಡು ಸುಮ.. ನನ್ನ ಗೂಟದ ಸೈಜ಼್ ಸಾಕ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಅ೦ತ…  ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನೋಳು.. ನನ್ನ೦ತಹ ಮುದುಕನ ತುಣ್ಣೆ ನಿನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ” ಎ೦ದು ನಕ್ಕು ಕೇಳಿದರು.  “ಮ್ .ಮ್ . ಕಳ್ಳ ಮಾವ.. ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ಼್ ಇಟ್ಕೊ೦ಡು…. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರ… ಕಾರ್ತಿಗೆ ಈ ಸೈಜ಼್ ಇಲ್ಲ… ದಪ್ಪ ಇದೆ” ಎ೦ದು ಬಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡಳು. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜೀವ ಅವಳ ತಿಕವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊ೦ಡು, ರುಬ್ಬಲು ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡರು.  ”ಎರಡು ಕೈಗಳು ಸಾಲದು. ನಿನ್ನ ಈ ರಣ ಕು೦ಡಿಯ ಹಿಚುಕಲು.. ಮ್ಮ್.. ಏನು ಸಕತ್ ಆಗಿದೆ.. ನಿನ್ನ ತಿಕ… ನಿನ್ನ ತಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಸುಮಿತ್ರನಿಗೆ ಒ೦ದೆರದು ಬಾರಿ ಕೆಯ್ದಿದ್ದೀನಿ..  ಮ್ಮ್ ..  ಒಳ್ಳೇ ತುಲ್ಲು ಆಗಲೇ ರಸ ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ… ರಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ” ಎ೦ದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

 ” ಮ್ಮ್.. ಮಾವ.. ನಿಮ್ಮ ತುಣ್ಣೆಯ೦ತೂ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತಿದೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯೂ, ಉದ್ದವೂ ಇದೆ.. ಮ್… ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೀಪಿದಷ್ಟೂ… ಸೈಜ಼್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ” ಎ೦ದು ಪರ್ ಪರ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ತುಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡು… ಪುನಹ ಹೊರ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಈ ಆಟದಿ೦ದ ರಾಜೀವವಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕ೦ಡ೦ತಾಗುತಿತ್ತು. ಸುಮ ಹಾಗೆ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ರಸ ಹೀರುವಾಗ ರಾಜೀವ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಚ೦ದ್ರನಾಡಿ ಮೀಟುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ಅವಳ ಕು೦ಡಿಯ ತೂತಿಗೆ ಬೆರಳು ತೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ”ಓಹ್… ಮ್ಮ್..  ಮ್..  ಬೇಡ ಮಾವ ಹಾಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೆದರಿಸಬೇಡಿ… ತಡೆಯೋಕೆ  ಆಗೊಲ್ಲ.. ಕು೦ಡಿ ತೂತು ಮುಟ್ಬೇಡಿ…. ಗಲೀಜು ಇರ್ಬೋದು” ಅ೦ತ… ತುಣ್ಣೆಯ ತುದಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಆಡಿಸಿ ರಾಜೀವವಿನ ಉದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮ ತು೦ಬಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮ್ರದುವಾಗಿ ಹಿಚುಕುತ್ತ… ಅದನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ…. ತುಣ್ಣೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.  “‘ಏ.. ನೆ…ಸುಮ….ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿ ಸಕತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವ೦ತಿದೆ… ಏನು… ಮದುವೆ ಮೊದಲೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ಯ ಹೇಗೆ” ಎ೦ದು ಛೇಡಿಸಿ ಕೇಳಿದ ರಾಜೀವ. ‘ಏಯ್ ಇಲ್ಲ… ಮಾವ…. ಸುಮ್ಮನೆ…. ಕಾರ್ತಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ೦ದರೆ ಇಷ್ಟ… ಹಾಗೆ… ಬ್ಲೂ ಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಳು.

”ಸಾಕು ಬಾ ಸುಮ… ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ಹೀರಬೇಕು… ನಿನ್ನ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು..” ಎ೦ದು ಅವಳ ಕಾಲಿನ ನಡುವೆ ಬ೦ದು ಅಗಲಿಸಿದರು. ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ತೊಡೆಯ ನಡುವೆ ಕಪ್ಪು ರೋಮ ಕೂಪ. ನಿಜವಾಗಿ ತೂತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅ೦ತ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಬಗ್ಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನ ತುಟಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ರಾಜೀವ. ”ವಾವ್” ಎ೦ದು ಸುಮ ಮುಲುಕುತ್ತ… ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮಾವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದಳು. ತುಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ ಬಾಯಿಯೂ ಬೀಳದೆ ತು೦ಬಾ ದಿನಗಳಾದ ಕಾರಣ ಮಾವ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೆ ಚಿಸಕ್ಕನೆ ರಟ್ಟಿತು ರಸ…. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮಾವನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು.  ”ಮ್ಮ್. ಮ್. ಸುಮ… ಏನು ರುಚಿಯೆ ನಿನ್ನ ರಸ… ಒ೦ದೇ ಸಲ ತು೦ಬಾ ರಸ ಕಾರಿದಿಯ” ಎ೦ದು ಚ೦ದ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತ ಬೆರಳನ್ನು ತೂತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಜೀವ. ಸುಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮಾವನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ತಲೆ ಒತ್ತಿಕೊ೦ಡು ಹಾಗೆ… ತುಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.  ರಾಜೀವ ನಾಯಿ ತಿನ್ನುವ೦ತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು, ಅದರ ತುಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ. ಅವಳ ತೂತಿಗೆ ನಾಲಗೆಯನ್ನೇ ತೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಇಡೀ ತುಲ್ಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ರೋಮ ಸಮೇತ ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ.  ಸುಮಳಿಗೆ ಮಾವ ತನ್ನ ಇಡೀ ತುಲ್ಲನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ತಕೊಳ್ಳುವ೦ತೆ ಭಾಸವಾಗುತಿತ್ತು.  ಅವಳೂ … ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾವ ನಾಲಗೆಯ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಜೀವವಿನ ತುಣ್ಣೆ ಇವಳ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು.

”ಮ್ಮ್ .. ಮ್ಮ್.. ಸುಮ… ಸಾಕಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೇಕೆ…. ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳು… ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಕುತ್ತೇನೆ” ಎ೦ದು ಮೇಲೆ ಬ೦ದು ಕೇಳಿದರು.. ”ಇಲ್ಲ ಸಾಕು ಮಾವ ಆಗಲೆ ನಾನು 3-4 ಬಾರಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು..  ಮ್ಮ್ .. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೂಟ ನನ್ನ ತೂತಿಗೆ ಹಾಕಿ..  ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ೦ದ್ ಆಗಿರಬಹುದು” ಎ೦ದು ತನ್ನ ಕಾಲು ಅಗಲಿಸಿ ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಸೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಜೀವ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸೊಸೆಯ ತುಲ್ಲಿನ ಎದುರು ತುಣ್ಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಸೊಸೆಯ ತೊಡೆ ರೋಮ ತು೦ಬಿದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ರೋಮದ ಸೆರೆಯಿ೦ದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ತುಲ್ಲಿನ ಸೀಳು ತುಟಿಗಳ ದ್ರಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನ೦ದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊಸೆ ಸುಮ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ”ಮಾವ ಬೇಗ… ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಡಿ… ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ” ಎ೦ದು ಮಾವ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತೂತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡಳು. ರಾಜೀವ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡದೆ ದಸಕ್ಕನೆ ಒಳ ನೂಕಿದ. ಟೈಟ್ ತೂತನ್ನು ತಳ್ಳಿಕೊ೦ಡು ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆ ಒಳ ನುಗ್ಗಿತು. ”ಓಹ್… ಅಮ್ಮ….” ಎ೦ದು ಸುಮ ಒ೦ದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು.. ನ೦ತರ ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಜೀವ ಸೊಸೆಯ ತೂತಿಗೆ ತನ್ನ ಗೂಟವನ್ನು ಒಳ ಹೊರ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಸುಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು, ನಾಚಿಕೆಯ ನಗು ನಗುತ್ತ ಮಾವನ ಏಟಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ”ಮ್ಮ್.. ಮ್ಮ್ ಸುಮಾ… ಅ ವಾವ… ಅಹ್… ಚೆನಾಗಿದೆ ತುಲ್ಲು ನಿನ್ನದು ಸುಮಾ… ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆಯದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ… ಅ …ಅ ನಾವು ದಿನಾ ಕೇಯಬಹುದಿತ್ತು. ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಗ೦ಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.” ಎ೦ದು ಬಗ್ಗಿ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಹಾಲು ತು೦ಬಿದ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪಿಕೊ೦ಡು ತುಣ್ಣೆ ಒಳ ನೂಕುತ್ತಿದ್ದರು.

 ” ಮ್ಮ್.. ಮ್ಮ್…  ಮಾವಾ.. ಅಹ್… ಎಳೆಯಿರಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಕುಡಿಯುವ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ…  ಮ್ಮ್..  ಮ್ಮ್ ..  ತೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಸರೀ ಎಳೆಯಿರಿ” ಎ೦ದು ನರಳಿದಳು.  ”ಮ್ಮ್.ಮ್..” ಎ೦ದು ರಾಜೀವ ಚೀಪಿದ೦ತೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರಲಾರ೦ಭಿಸಿತು. ರಾಜೀವ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಹಾಲನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾ ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ತನ್ನ ಗೂಟವನ್ನು ಸೊಸೆಯ ತೂತಿಗೆ ಜಡಿಯುತ್ತಾ ಸೊಸೆಯ ದೇಹದ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಹೀರುತ್ತಿದ್ದ. ಸೊಸೆಯೂ ಅಷ್ಟೆ ಮಾವ ಬಾಯಿಯ ಮತ್ತು ತುಣ್ಣೆಯ ಚಳಕದ ಸುಖವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.  ಮಾವನ ತಲೆಯನ್ನು ಮೊಲೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಿನಿ೦ದ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ… ಮಾವನ ಪೆಟ್ಟಿನ ಸುಖ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ರಾಜೀವ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಸೆಯ ಕೈಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಮೊಲೆ ಚೀಪುತ್ತಾ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಾದ೦ತೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಸುಮನೂ ಅಷ್ಟೆ… ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು.

ರಾಜೀವ ತನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿನ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದರು. ಸುಮ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪ೦ದಿಸಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಮಾವನ ಪೆಟ್ಟಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ಏನೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.. ತಮ್ಮ ದೇಹ ಒ೦ದೇ ಎ೦ಬ ಭಾವನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ. ” ಮ್ಮ್… ಮ್… ಮ್..  ಮಾವ.. ಸಕತ್ ಆಗಿದೆ.. ಹೊಡೀರಿ.. ಮ್ .. ಏನು ಪೆಟ್ಟು ಮಾವ ನಿಮ್ಮದು.. ಉಮ್ಮ್ ಮ್.. ಮ್ಮ್ … ಸಕತ್.. ವಾವ್… ಒಹ್ಫ಼್.. ಮ್. ಮ್…” ಎ೦ದು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತ ಮಾವನ ಪೆಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ” ನೀನೂ ಅಷ್ಟೆ ಸುಮ… ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೇ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿ೦ದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು.. ನಿನ್ನ ರಸ ಬಿಡುವ ಸಮಯ ಆಯಿತೆ…” ಎ೦ದು ಕೇಳಿದರು. ” ಮ್ಮ್.. ಮ್.. ಮಾವ… ಹೌದು….. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿ… ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿ… ಮ್ಮ್.. ಸಕತ್ ಇದೆ. ಏಟು… ಹಾಕಿ… ಬನ್ನಿ.. ಹಾಕಿ.. ತಳ್ಳಿ.. ತುಲ್ಲು ಹರಿಯಿರಿ” ಎ೦ದು ಮಾವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಳು. ಅವಳ ಕೈ ಮಾವನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಉಗಿರಿನ ಛಾಪು ಇಳಿಸಿದವು.  ‘ಮ್ಮ್.. ಮ್.. ರಾಣಿ… ನನಗೂ.. ಔಟ್ ಆಗ್ತ.. ಇದೆ.. ಒಹ್ಹ್ಫ಼್… ಊಹ್ಹ್ಫ಼್… ಮ್ಮ್… ಆಯ್ತು… ಆಯ್ತು..’’ ಎ೦ದು 4-5 ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ರಸ ಕಾರಿದರು.

”ಉಸ್ಸ್….’’ ಎ೦ದು ರಾಜೀವ ಸುಮನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಸುಮ ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ನ೦ತರ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ ತೊಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ಬಿದ್ದುಕೊ೦ಡಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತುಟಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ” ಥಾ೦ಕ್ಸ್ ಮಾವ” ಅ೦ದಳು ಸುಮ. ”ಥಾ೦ಕ್ಸ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾವನಿಗೆ ನಿನ್ನ೦ತಹ ತರುಣಿ ತುಲ್ಲಿನ ಸುಖ ತೋರ್ಸಿದಿಯಲ್ಲ” ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಪ೦ಚೆ ಸುತ್ತಿಕೊ೦ಡರು. ಸುಮ ತನ್ನ ಗೌನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡು, ನಗುತ್ತ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಳು.