मामीला झवण्याची मनोकामना पूर्ण झाली

हॅलो, मी गौरव मागच्या कहाणीत मी आपल्याला कशाप्रकारे मामीची आणि माझी झवण्याची इच्छा अर्धवटच राहिली ते सांगितलं. आता या कहाणीत मी आमची ती इच्छा कशी पूर्ण केली ते सांगत आहे. ती कहाणी वाचण्यासाठी खालील लिंक बघा: मामीला झवण्याची इच्छा अर्धवटच राहिली
आता मी समोर सांगतो. ते म्हणतात ना की एकदा भुकेल्या वाघाला रक्ताची चटक लागली तर तो आपली त्याची तहान भागवण्या शिवाय स्वस्थ बसत नाही अगदी त्याच प्रमाणे मला मामीच्या गरम पुच्चीच्या रसाची चटक लागली होती. तसंच मामीला देखील माझा लंड आता कोणत्याही परिस्थितीत तिच्या पुच्चीत हवाच होता.
त्या रात्रीनंतर दुसऱ्या दिवशी मी आपली परीक्षा आटोपून संध्याकाळी मामीकडे परत आलो. मामी ने आणि माझ्या मामेबहिणींनी मला काही दिवसांसाठी थांबायला लावलं होतं. कारण मी फार दिवसांनी त्यांच्या कडे आलो होतो. तो दिवस आम्ही मग बाहेर फिरायला गेलो आणि तिकडुनच जेवण करून परत आलो. माझ्या मामेबहिणींनी अतिशय सेक्सी ड्रेस घातले होते. आता मामी बरोबरच मला यांच्याबद्दलही कामवासना जागृत झाली होती.
आम्ही मग घरी पोहोचलो आणि कपडे बदलवायला रूममध्ये गेलो. दोन्ही मामेबहिणींनी शॉर्टस घातले आणि त्या हॉलमध्ये येऊन टीव्ही बघायला लागल्या. मी मामीच्या बेडरूमजवळ गेलो आणि दरवाजा ठोकला. मामीने पटकन दरवाजा उघडला. मी आत मध्ये शिरत असताना मामीचे मोठे बुब्स माझ्या छातीला दबले. तिने गाऊन घातला होता. ती म्हणाली, “अरे सोनाली आणि मोनाली येतील ना!” मी म्हटलं, “मामी त्या दोघी टीव्ही बघत आहेत. नाही येणार काही वेळ तरी त्या.” असं म्हणून मी मामीला आलिंगन दिले आणि तिच्या ओठांचे चुंबन घेतलं. मी तिचा गाऊन वर केला आणि तिच्या उघड्या मांड्यावरून आणि बुब्स वरून हात फेरत तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव केला. मग तिची पुच्ची मी हाताने कुरवळायला लागलो. ती म्हणाली, “बस कर.. ममहह.. बस कर.. मुली येतील ना!” मी म्हटलं, “नाही ना.. थांबा ना मामी.” ती म्हणाली, “बरं घे लवकर लवकर करू आता मग वेळ पाहून निवांतपणे आपण झवू.” अशी म्हणून ती बेड वर टांगा पसरून लेटली. मी माझा पॅन्ट खाली केला आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासत आत मध्ये फिरवायला लागलो. माझा लवडा चांगलाच उठला होता.
इतक्यातच कुणीतरी येण्याचा आवाज येताच आम्ही दोघेही झटकन उठलो आणि कपडे नीट केले. तेवढ्यातच सोनाली आत मध्ये आली. पण तिला आमच्यावर काहीच संशय आला नाही. ती मला म्हणाली, “गौरव चल ना खाली टीव्ही बघू, छान पिक्चर सुरू आहे.” असं म्हणत तिने माझा हात धरून खाली नेला. मी मामीकडे नजर बघितली तर ती भीतीने थरथरत होती.
मग आम्ही सर्व मिळून टीव्ही बघायला लागलो. दोघ्याही बहिणी पिक्चर मध्ये रममाण झाल्या होत्या पण आम्हा दोघांचं लक्ष मात्र त्याकडे अजिबातच नव्हतं. मग रात्र झाल्यावर आम्ही नेहमीप्रमाणे एकाच रूम मध्ये झोपायला गेलो. तेव्हा एकांत बघून मामी मला म्हणाली, “गौरव आज रात्री आपण दोघेही बाजूच्या बेडरूम मध्ये जाऊ. माझ्या मुली रात्री केव्हाही बाथरूमला उठतात म्हणून मला भिती वाटत आहे की आपण दोघं त्यांना बेडवर नाही दिसलो आणि जर आपण बेडरूममध्ये सापडलो तर? पण तरीही आपण ही रिस्क घेऊच. मी मामीला म्हटलं, “हो मामी, ठीक आहे. आता मला पण राहवत नाही आहे. आज रात्री आपण एकमेकांमध्ये सामावू.”
सोनाली आणि मोनालीला सुट्ट्या असल्याने आम्ही सर्व दिवसभर घरीच राहणार होतो त्यामुळे मामीला आणि मला असा एकांत कधी मिळतच नव्हता. त्यामुळे आम्हाला रात्रीलाच झवण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
आदल्या दिवशी प्रमाणेच आम्ही बेडवर लेटलो आणि त्या दोघी गाढ झोपण्याची वाट बघायला लागलो. रात्रीचे दीड वाजत आले होते. त्या दोघीही गाढ झोपलेल्या बघताच आम्ही चोर पावलांनी बाजूच्या रूममध्ये गेलो. आत मध्ये येताच मी दरवाजा लावला आणि लाइट सुरू केला. मामीने लगेच आपला गाऊन काढला आणि बेडवर लेटली. तसंच मीही चटकन माझे कपडे काढले आणि तिच्या उघड्या पुच्चीचं प्रथम चांगल्या प्रकारे दर्शन घेतलं. अतिशय चिकणी पुच्ची होती तिची. मला पुच्ची चाटायला पण खूपच आवडते. त्यामुळे मी मामीची पुच्ची भुकेल्या वाघाप्रमाणे चाटायला लागलो. मामी सुस्कारे सोडायला लागली, “आआहहह.. ओऊहह…. चाट…हहह..”
तिच्या पुच्चीचं द्वार चाटल्यावर मी तिच्या दाण्याला जिभेने चोखलं. मामी आपले अंग वळवळत होती. तिच्या सुस्कारण्याचा आवाज वाढत होता. ती म्हणत होती, “गौरव टाक रे तुझे लंड आत मध्ये टाक.. झव मला. खूप वर्षाची मी लंडाची तहानलेली आहे.” मी तिच्या पुच्चीवर एक पप्पी दिली आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीत मध्ये घासत हळू आत मध्ये घुसवला. मामी ने मोठ्याने आनंदाचा सुस्कारा सोडला, “आहहहहहह….” बऱ्याच वर्षांनी ती एखाद्या लंड आपल्या पुच्चीत घेत होती. मामीची पुच्चीही टाइट दिसत होती अगदी कॉलेजवयीन मुलींप्रमाणे.
मी माझं लंड आधी तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करताना बघितला. त्याच्या नंतर तिने मला स्वतःकडे ओढलं आणि मी तीचे बॉल दाबायला लागलो. माझ्या प्रत्येक धक्क्याला ते मोठ्याने कन्हत होती, “यययययईई…” तिला अतिशय पराकोटीचा आनंद मिळत होता. तिच्या चेहरयावर मला झवण्याचा समाधान दिसत होतं.
काही शॉट मारल्यावर मी पाठीवर लेटलो आणि ती माझ्या अंगावर चढली आणि माझा लंड तिने तिच्या पुच्चीत घातला आणि त्यावर ती आपली गांड आपटायला लागली. मीही तिची गांड धरली आणि माझ्या कमरेवर आदळण्यास मदत केली. तिची पुच्ची लाईट आणि ओली असल्याने आमच्यात झवण्याचा पच्च पच्च पच्च असा आवाज घुमत होता. मामी बेभान होऊन माझा लंड आपल्यात घेत होती. मी तिचे हलणारे बुबस दाबत होतो.
मग मी तिला माझ्याकडे ओढलं आणि तिच्या ओठांचे रसपान करत मी खालून तिला धक्के द्यायला लागलो. मी जोरदार तिला शॉट लावत होतो. मग ती उठली आणि डॉगिस्टाइल होत म्हणाली, “गौरव थांबू नकोस.. चोद मला.” मी परत तिच्या गांडीवर चपटे मारत धक्के द्यायला लागलो. तिचं शरीर माझ्या धक्क्यांनी पुढं मागे होत होतं. आपली गांड तिने वर करून ठेवली होती. तिच्या त्या सर्वांना आकर्षित करणाऱ्या गांडीला मसलत मी तिची पुच्ची झवत होतो. मामीचे सुस्कारे वाढत होते. मामीच्या पुचीतून लाव्हारस बाहेर पडत होता. तो लावारस माझ्या लंडाच्या नाजूक भागाला ऑर्गसम्सवर पोहोचवत होता.
मामीला कळून चुकलं की माझं लंड आता केव्हाही वीर्य सोडणार आहे म्हणून तीही आता तयार झाली. मी दोन मोठे धक्के दिले आणि माझं पाणी तिच्या पुच्चीत सोडलं. मग मी तिच्या शेजारीच लेटलो. ती माझ्या गालावरून हात फिरवत म्हणाली, “खूप छान वाटलं इतक्या वर्षांनी झवून. आता रोज आपण असंच करत झवू.” मी म्हटलं, “हो मामी पण आता आपल्याला आता बेडरूम मध्ये जायला पाहिजे नाहीतर त्यांना कळेल.” ती म्हणाली, “एक दिवस दोघी बहिणींनाही मी मार्केटमध्ये पाठवून देते मग मात्र आपण बिंदास होऊन झवू.”
मी यावर सहमत झालो. मग आम्ही दोघंही कपडे घातले आणि बेडरूममध्ये झोपायला गेलो. मला तिच्या चेहऱ्यावर आता खूप मोठं समाधान दिसत होतं. ते दिवस मी मामीला चांगलंच झवून काढली. यानंतर मी माझ्या ह्या मामेबहिणींनाही कसं चोदलं ते सांगेन.