दारूड्याच्या जवान बायकोची चुदण्याची तहान

मी एक ते वीस वर्षाचा युवक आहे. माझं नाव शिवकुमार असून मी बारावीपर्यंत शिकलो आहे. मी दिल्लीला माझ्या मित्रांसोबत काम धंदा करण्यासाठी आलो होतो. माझ्या मित्रांची इकडे खूप ओळखी असल्याने त्याचा फायदा झाला आणि मला एका धर्मकाट्यावर आठ हजार रुपये महिना नोकरी मिळाली. मला आनंद झाला की चला काहीतर काम मिळालं. आता मी दिल्लीत चांगले प्रकारे राहू शकेन.
मी सकाळी उठून धर्म काट्यावर जायचो, तिथेच नाश्ता करायचो. मग अकराच्या सुमारास मालक यायचे. ते माझ्यासाठी जेवणाचा डबाही आणायचे. त्यामुळे मला फक्त रात्रीलाच जेवण बनवावे लागायचं. तिथे बरेच ट्रकवाले आपल्या ट्रक मधल्या मालाचे वजन करण्यासाठी यायचे. मग मी काही फेरबदल करून त्यांना मालं कमी दाखवायचो. याबद्दल ते मला 500, 600 रुपये द्यायचे. त्यामुळे माझी वरची कमाई सुद्धा जोरात सुरू होती. मी माझ्या मालकाची सुद्धा काळजी घ्यायचो. तोही माझ्यावर खूश होता. पण आता मला एका स्त्रीची गरज होती. माझ्या धर्म काट्यावर दिवस-रात्र ड्रायव्हरच यायचे. मुलीचं दर्शन दुरापास्तच झालं होतं.
माझ्या मालकाला दारू पिण्याची सवय होती. तो दर एक दोन दिवसात दारू रिचवायचा. मीही कधी कधी त्याला दारू पिण्यात कंपनी द्यायचो. कधी जर त्यांना दारू जास्त झाली तर मलाच त्यांना त्यांच्या कारने त्यांना घरी सोडावे लागायचं.
त्यांच्या घरी त्यांची जवान मुलगी आणि जवळपास तेवढ्याच वयाची त्यांची बायको होती. झालं काय की ही जी मुलगी होती ती त्यांच्या पहिल्या बायकोपासून झालेली होती. मग तिच्या नंतर त्यांनी दुसऱ्या स्त्रीशी लग्न केलं. तिचं वय आता पहिल्या मुली एवढेच होतं. त्यामुळे त्या दोघी एकमेकांच्या बहिणी असल्यासारख्याच वाटायच्यात.
जेव्हा केव्हा मी मालकाच्या घरी जायचो तेव्हा त्यांची बायको म्हणजेच माझी मालकीण मला टेन्शन मध्ये असल्यासारखी दिसायची. कधीकधी रात्री मी त्यांच्याच घरी जेवायचो, तेथेच झोपायचो. मालकीण मला जेवण वाढायची. त्यामुळे आमच्या मध्ये बोलचाल व्हायला लागली होती.
ती माझ्याकडे कधीकधी टक लावून बघायची. मला तिच्या मनात काय सुरु आहे याबद्दल काहीच थांगपत्ता लागत नव्हता. एकदा नेहमीप्रमाणेच मालकांनी जास्त दारू घेतल्याने मी त्यांना त्यांच्या कारने त्यांना घरी आणून सोडलं. मी दरवाजाची बेल वाजवली तशी मालकिणीने दरवाजा उघडला. त्यांची ही अवस्था बघून त्या नाराज झाल्या आणि मग आम्ही दोघांनी मिळून मालकाला त्यांच्या रुममध्ये सोडायला गेलो. तेव्हा मालक बडबडत होते- शिवकुमार आज तु इथेच थांब. जेवण करशील.
मी म्हटलं- होय मालक. आणि मग त्यांना भेटल्यावर मालकिणीने मला जेवायला वाढलं. ती मला फार उदास दिसत होती. म्हणून मी त्यांना कारण विचारलं- मालकिन बाई तुम्ही आज फार उदास दिसत आहात. काय झालं?
ती त्रागा करत म्हणाली- काय सांगू शिवकुमार माझं तर नशीबच फुटकं. बघतच आहेस ना तू यांची अवस्था! मी म्हणालो- मालकिन बाई आपण त्यांच्या पिण्यावर कंट्रोल आणण्यासाठी प्रयत्न करू. मग तर ते जास्त पिणार नाहीत. ती म्हणाली- काय खाक घेणार नाहीत दारू. आज मी तुझा बेड माझ्या रूमच्या बाजूलाच लावते. मग तू खिडकीतून बघ आणि सांग मला तूच माझं नशीब कसा आहे तर! मी एकदम द्विधा स्थितीमध्ये पडलो. मला वाटलं की मालक मालकिणीला बेडवर खुश करत नसावेत.
जेवण केल्यावर मी थोडा वेळ टीव्ही बघत बसलो. मग मालकीण बाई आल्या आणि म्हणाल्या- शिवकुमार आता बराच वेळ झाला आहे. तुझा बेडही तयारच आहे. तू जाऊन आराम कर. मी म्हणालो -हो मालकीण बाई. आणि मी त्यांच्या बेडरूमला लागूनच असलेल्या माझ्या रूमच्या बेडवर जाऊन लेटलो.
ज्या रूममध्ये मी लेटलो होतो अगदी त्याच्याच बाजूला मालक आणि मालकिनची बेडरूम होती. मध्ये एक भिंत आणि त्या भिंतीला एक खिडकी होती जी नेहमीच बंद असायची. पण तिथे एक लहानसा छिद्र होतं जिथून बाजूच्या रूममध्ये सर्व काही दिसू शकत होतं. म्हणून मग मी मालकिणीने सांगितल्याप्रमाणे मी तिथे डोळा लावून आत मध्ये बघायला लागलो.
मी पाहिलं की मालक काहीतरी बडबडत होते आणि तिला स्वता:कडे खेचत होते. पण मालकिणीला दारूची वास अजिबात सहन होत नव्हती. मग ती आपलं तोंड बाजूला करायची आणि त्यांच्यापासून दूर जायला बघायची.
ही गोष्ट मालकाला अजिबात आवडली नाही. तिने तिच्या गालावर थप्पड लगावली आणि रागाने म्हणाले- मादरचोद, मी तुला इकडे माझ्याकडे खेचत आहे आणि तू मात्र दूर पळत आहेस! चल माझा लवडा चुरप. बिचारी मालकिन बाई तरी काय करणार? आपल्या पतीचा आदेश तिला मानावाच लागणार. त्यामुळे मग ती त्याचा मुरझलेला लंड चुरपायला लागली.
मालकीण मालकाचा लंड चुरपत होती आणि मालक तिच्या पुच्चीत खळबळ करायला लागले होते. मग थोडावेळ तो अर्धवट उठलेला लंड चुरपल्यावर मालकाने तिला आपल्या अंगावर बसवले आणि म्हणाले- चल आता माझा लंड तुझ्या पुच्चीत घाल आणि चोद. मालकाचा लंड पूर्णपणे कडक नव्हताच आणि मालकीणबाईची पुच्ची मात्र टाईट होती. त्यामुळे लंड काही नीट आतमध्ये बसत नव्हता. पण कसाबसा थोडासा तो आत घुसल्यावर मालकिन बाई त्याच्यावर उड्या मारायला लागली.
लगेच मालकाने आपल्या लंडातुन पाणी सोडलं. मालकीणबाई अजूनही गरमच होती. त्यामुळे ती त्या झडलेल्या लंडावर अजुनही उड्या मारत होती. पण तो मुरझलेला लंड किती वेळ उभा राहणार? तो एकदम पुच्चीतून घसरून बाहेर येत झोपला. मालकिन बाईने मोठ्या आशेने त्यांचा लंड हलवत परत उभा करायला लागली. पण तो काही उठला नाही तो नाहीच.
मालकाने एक करवट घेतली आणि लगेच झोपी गेला. मालकिणीने भरल्या डोळ्यांनी खिडकीकडे पाहिले. मला सर्व काही कळून आलं होतं. मग मालकीण बाई उठली आणि बाथरूम मध्ये जाऊन आपली पुच्ची धुवत टॉवेलने तिला साफ करत बाहेर आली.
मी आता खिडकी वरून उठून माझ्या बेडवर बसलो. मला माहित होतं की आता मालकीण बाई माझ्या बेडरूममध्ये नक्कीच येणार. आणि अगदी त्याचप्रमाणे माझ्या रूमचा दरवाजा उघडला गेला आणि मालकीणबाई आत मध्ये आली. तिने फक्त टॉवेल लावला होता.
मी थोडीशी त्यांना जागा करून देत त्यांना बसायला दिलं. ती हमसून हमसून रडायला लागली आणि मला म्हणाली- बघितलास न शिवकुमार तू ते मला कसं वागवतात ते? कसलंच सुख नाही आहे मला इथं. आणि ती परत रडायला लागली. तसा मी तिच्या खांद्याला धरून आणि तिचे आसू पुसत तिच्या गालांवर हात फेरायला लागलो. किती सुंदर होती माझी मालकीण बाई! अगदीच सौंदर्यवती. तिचा गोरा वर्ण, मोठे बुब्स, चिकण शरीर ती टॉवेलमध्ये लपेटून माझ्या जवळ बसली होती.
मी तिच्या गालावर चुंबन केलं तशी ती मला येऊन घट्ट बिलगली.
मी त्यांना लगेच चुंबन करायला सुरुवात केली. तिच्या गालावर, तिच्या ओठावर, मी कसून चुंबने केली. तीही तिचे ओठ माझ्या शरीरावर इकडे तिकडे फिरवायला लागली. मी तिचा टॉवेल सोडला आणि तिच्या उघड्या शरीरावरून माझे हात फिरवायला लागलो. मालकिन आता मदहोश झाली होती. काय उभार होते तिचे! त्या म्हाताऱ्याने तिचे वक्ष कधी उपभोगलेच नसावे. मी ते वक्ष दोन्ही हातात धरले आणि त्यांचे भरपूर रसपान केले.
मालकिनबाई सुस्कारायला लागल्या-उऊहह…ईईहहह..म्म्म.. ती माझा डोकं तिच्या छातीशी दाबून धरत होती. मी तिच्या टांगा पसरवल्या आणि तिची पुच्ची कुरवळायला लागलो. त्यावेळी ती माझा लंड हलवत होती. मग मी तिला बेडवर लेटवले. आम्ही 69 पोझिशन घेतली. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो तर ती माझा लंड चूसायला लागली.
थोडावेळ एकमेकांचे जननांग चुसल्यावर ती उठून माझ्या लंडावर बसली. तिने माझा तरुण लंड तिच्या पुच्चीत एका झटक्यात घातला आणि त्यावर उठाबशा काढून चोदायला लागली. माझ्या मालकिणीची पुच्ची मी शोधत होतो. तीही बऱ्याच वर्षांनी तिला असला तरुण लंड चोदायला मिळत असल्याने ती मदमस्त होऊन चुदण्याचा आनंद लुटत होती.
कधी मी खालून तिच्या पुच्चीला धक्के द्यायचो तर कधी ती असं करता करता आम्ही झवणाचा आनंद लुटायला लागलो. तिच्या तोंडून गोड गोड सुस्कारे बाहेर पडत होते. आम्हाला मालकाची चिंता नव्हती कारण तो एकदा येऊन झोपला की सकाळी शिवाय उठत नसे. मालकिन अतिशय जोशात आली होती. तिने पूर्ण नियंत्रण माझ्या लंडावर घेतलं आणि आपली गांड माझ्या लवड्यावर आदळत माझा लंड पूर्ण आतबाहेर करायला लागली.
लगेच तिला ऑर्गसम यायला सुरुवात झाली. तिची चुत पाणी सोडायला लागली. ती मोठ्याने श्वास घेत होती. ती झडली होती पण अजून माझं बाकीच होतं. म्हणून मग मी तिला घोडी बनवली आणि तिची गांड धरून झवायला लागलो.
बऱ्याच महिन्यांनी मलाही एखादी एवढी कामोत्तेजक स्त्री चोदायला मिळत होती आणि तेही माझ्या मालकाची बायको. म्हणून मी तिची गोरी गांड मसलत तिची पुच्ची मोठ्या जोशातच ठोकत होतो. पंधरा-वीस मिनिटात मी ऑर्गजम वर आलो आणि माझं पाणी तिच्या गांडीवर सोडलं आणि मग मी तिला धरूनच माझ्या बेडवर पडलो.
तिने माझा लंड चाटून साफ केला आणि मग तिने मला कीस केले आणि टॉवेलने माझ् अंग साफ करून ती मला म्हणाली- शिवकुमार आज खरच तू माझी उदासी पूर्णपणे दूर केली आहेस. प्लीज असाच येत जा आणि माझी उदासी दूर करत जा. आता तूच माझी आशा आहेस.
त्यानंतर मी नेहमीच मालकाला बोलण्या बोलण्यामध्ये जास्तच दारू पाजायचो आणि मग त्यांना घरी सोडण्याच्या बहाण्याने त्यांच्या घरीच मुक्काम करून माझ्या मालकिणीला चोदायला लागलो.