बायकोचया तोण्डामाध्य लंड

माझे लग्न सानिका नावाच्या मुलीबरोबर झाले होते. माझ्या आणि सानिकाच्या लग्नाला आता एक वर्ष पूर्ण होणार होते. सानिकाचे माझ्यावर खूप प्रेम होते. सानिका ही दिसायला सुंदर होती. आमची सेक्सलाईफ सुद्धा खूप छान होती. संभोग करताना सानिकाला मी वेगवेगळ्या पोजमध्ये झवत होतो. सानिकाला ते खूप आवडायचे. आम्हाला संभोग करताना वेगवेगळे प्रयोग करायला खूप आवडत होते. पहिल्यांदा सानिका माझा लंड तोंडामध्ये घ्यायला नाही म्हणायची पण एकदा मी जबरदस्तीने तिच्या तोंडामध्ये लंड घातला आणि तिला त्याची चव खूप आवडली तेव्हापासून ती पहिल्यांदा लंड तोंडामध्ये घेते बाकीचे नंतर. आमच्या लग्नाचा पहिला वाढदिवस मी जोरात पार्टी करून करायचा असे ठरवले होते. वाढदिवसाच्या आधी दोन दिवस सानिका माहेरी गेली होती पण वाढदिवसादिवशी ती सकाळी लवकर सात वाजता घरी आली.

सानिका आली त्यावेळी मी झोपलो होतो. ती हळूच माझ्या बेडरूम मध्ये आली आणि तिने मला एक छानसा किस करून मला जागे केले आणि विश केले. मी पण सानिकाला माझ्या जवळ ओढेले आणि तिच्या ओठांचा एक खूप वेळ किस घेतला. माझे हात तिच्या छातीवर घेऊन गेलो आणि तिचे बॉल दाबू लागलो. सानिका ने माझा हात झटकला आणि तिथून बाजूला गेली आणि आत्ता नाही संध्याकाळी असे म्हणाली. मी तिला संध्याकाळी काय विशेष आहे का असे विचारले. सानिकाने मला ते सरप्राईज आहे असे सांगितले आणि तिथून निघून गेली. संद्याकाळी आमची पार्टी सुरु झाली. सानिकाने एक मस्त अशी मरून कलरची साडी घातली होती आणि ती त्यामध्ये खूपच सुंदर दिसत होती. काही मोजकेच दिवस सोडले तरी पूर्ण एक वर्ष मी तिला दररोज झवत होतो तरी पण मला तिला आत्ताच झवायची इच्छा होत होती. तिला झवायचा मला कंटाळाच येत नव्हता. त्याचे कारण म्हणजे तीसुद्धा तशी होती म्हणून. मी पार्टी संपायची वाट बघत होतो. कारण ती मला आज संध्याकाळी काय सरप्राईज देणार असेल याचा विचार करत होतो.

रात्री दहा वाजता आमची पार्टी संपली आणि आम्ही दोघेही बेडरूममध्ये गेलो. बेडरूममध्ये जाताच मी सानिकाला जवळ ओढून घेतले आणि तिला किस करायला सुरवात केली. पण तिने मला लांब ढकलले आणि आत्ता नाही अजून सरप्राईज बाकी आहे असे सांगून बाथरूम मध्ये गेली. बाथरूम मधून बाहेर येताना सानिकाच्या अंगावर फक्त टॉवेल होता. त्यानंतर तिने बेड खालून एक पेस्ट्री केकचा बॉक्स बाहेर काढला आणि आपण केक कापून आपलं सेलिब्रेशन करू असे म्हणाली. मी पण पटकन फ्रेश व्हायला बाथरूममध्ये गेलो आणि परत येऊन पाहतो तर काय. सानिकाने सर्व अंगाला केक फासला होता. तिच्या तोंडामध्ये तिने मेणबत्ती धरली होती. मी काय ते ओळखले आणि तिच्या तोंडामध्ये असणारी मेणबत्ती विझवली आणि काढून टाकली आणि तिच्या तोंडामध्ये तोंड घालून तिला किस करायला सुरवात केली. सानिकाने आधीच एक चेरी तिच्या तोंडामध्ये ठेवली होती. सानिकाला किस करताना तिने तिच्या तोंडामध्ये असलेली चेरी जिभेने माझ्या तोंडामध्ये ढकलली.

मी तिच्या अंगावर तिने फासलेली पेस्ट्री चाटू लागलो. आज तिचे सगळे अंग गोड लागत होते. मी तिचे बॉल चोखू लागलो. पेस्ट्रीमुळे सानिकाच्या बॉलला वेगळीच चव आली होती. तिचे निपल्स चिकट आणि तेलकट झाल्यामुळे ओठांच्या चीमठीमधून निसटत होते. थोड्या वेळाने सानिकाने पेस्ट्री केक माझ्या लवड्यावर लावला आणि माझा लवडा तोंडामध्ये घेऊन तो आत बाहेर करू लागली. आम्ही दोघेही जमिनीवर उलटे सुलटे झोपलो होतो. सानिका माझा लंड तोंडामध्ये घेऊन चोखत होती तर मी तिच्या पुच्चीवरचा केक चाटून पुसून खात होतो. सानिकाच्या पुच्चीमध्ये आतपर्यंत केकचा स्वाद येत होता. अशाप्रकारे आमचे वेगळ्या प्रकारचे सेलिब्रेशन चालू होते.